Na jaře jsme vás na tomto místě vyzývali, ať se s námi dělíte o pěkné zážitky a fotografie z období, kdy se nemůžeme vzájemně stýkat. I v podzimním období je rozumné společné akce omezit. Vycházky do přírody a jiné aktivity, jsou však naopak žádoucí.

Přečtěte si povzbudivou básničku od Evičky Jančové:

Když blázni vládnou
a zakázali v celé zemi zpívat
s písničkou na rtech
budu u okna ráno stát
až bude se rozednívat.

Ač nemám život kočičí
covid mě jen tak nezničí
budu se chránit fakticky
jen nevím zda roušky
jsou praktický.


Když blázni vládnou
nemám jistotu žádnou
jen umí dělat bubu
já zpívat si dál budu.
Zpěv a kultura kvůli covidu
nezajde v zapomění
zpívejte lidi písničku
i když do zpěvu vám není.

 

Potěšte se záběry, které na své procházce pořídil Honza Zelenka:

I krásou zahrádky Dany Hyklové:

 Těšíme se na další vaše obrázky, texty, ale třeba i recepty, návody, nápady či jiné povzbuzení.