Ve středu 22. září bylo v Knihovně Karla Hynka Máchy slavnostně pokřtěno pět nových knih. Vydalo je nakladatelství Continual Progress v rámci projektu podpořeného městem Litoměřice. Náš Klub tvůrčího psaní zde zastupovali Jan Zelenka, jehož kniha Střípky z domova i ze světa se dostala mezi pětici vybraných, a Ivo Chmelař, který tuto knihu představil a stal se jejím kmotrem. Atmosféra byla opravdu slavnostní, posuďte sami: